Geschiedenis


In 1783 was het uit de 14e eeuw daterende kerkgebouw dat op de plaats van de huidige kerk stond zo vervallen, dat tot nieuwbouw werd besloten. Het ontwerp kwam van Jan Guidici, een architect van Italiaanse afkomst, die woonde en werkte in Rotterdam.

Oude Kerk 1762.jpg
Gravure Dorpsstraat Zegwaart uit 1762 met de Middeleeuwse kerk
 

De uit 1642 daterende toren, op een bakstenen voet uit de 15e eeuw, werd bij de nieuwbouw van de kerk gehandhaafd.
Opmerkelijk is de in streng classicistische stijl uitgevoerde ingangspartij aan de noordzijde. Aan die noordgevel vinden we de eerste steen, een tweede steen ligt achter in het koor van de kerk en vermeldt de voltooiing van het kerkgebouw.

20151202_192556.jpg

Het inwendige van de kerk wordt door de vier pijlers verdeeld in een ruimte, die de vorm heeft van een Grieks kruis, een kruis met vier ongeveer even lange armen.


Het interieur

 20191106_115940.jpg

20190227_120708 2.jpg    

De kansel uit 1787 is versierd in Lodewijk XVI-stijl. De drie reliëfs stellen voor: Mozes bij de brandende braamstruik, Mozes ontvangt de stenen tafelen en de verkenners van het Heilige Land met de druiventros uit het dal Escol.

20170531_141004.jpg

De kansel en het doophek werden vervaardigd door Franciscus van Ursel uit Antwerpen. Van het doophek zijn nog twee stukken te zien aan de zijkanten van de kerkenraadsbanken.

borden.jpg   20151111_134154.jpg

De vier oude psalmborden aan de pilaren hangen, zijn van de hand van J. Robijn uit Rotterdam. Op deze borden is aangegeven: Psalm 132: 8, 9 en 10. Deze verzen zijn gezongen bij de ingebruikname van de kerk in het najaar van 1787. De vier kleine kronen in de kerk dateren uit de periode 1625-1650. De twee grotere kronen zijn uit de 18e eeuw. De grootste kroon in het centrum is een geschenk van de Hervormde Vrouwenvereniging "Fébé" na de restauratie van 1967-1970.

De kerk bezit twee avondmaalsbekers met het jaartal 1679, waarschijnlijk het schenkingsjaar, die vervaardigd zijn in 1647 in Haarlem en in 1649 in Leiden.

Opvallend zijn ook de herenbanken met luifel. Op de linker herenbank van Zegwaart ziet men het wapen van de familie Osy, ambachtsheer van Zegwaart, geflankeerd door twee leeuwen met banieren, met daaronder de wapenspreuk van de Osy's: Arte, Labore, Patientia (Kunstig, Werkzaam, Geduldig).

De rechter herenbank van Zoetermeer draagt de wapens van mr. Gerard van Aalst Schouten, ambachtsheer van Zoetermeer, en van zijn echtgenote Elisabeth van Reverhorst. In het midden het oude wapen van Zoetermeer met de meerbloemen.

Image-050-wapen-zegwaart.jpg      Image-060-wapen-zmr.jpg

De middelste zogenaamde regerings- of schoutenbank toont een opengeslagen boek met herdersstaf, de tafelen der Wet, het vuur van Gods aanwezigheid en de spreuk: Onus leve pondus grave: Lichte last (het Evangelie), Zwaar gewicht (de Wet).

20151111_134012.jpg

Het koor werd oorspronkelijk afgesloten met een smeedijzeren hek. Bij de restauratie heeft men dit hek tegen de oostmuur geplaatst, zodat het koor nu gebruikt kan worden voor de avondmaalsviering en als podium voor koren en ensembles.

C-OK-Koor.jpg

De restauratie werd uitgevoerd in de jaren 1967-1970. Vrijwel alle banken werden toen door stoelen vervangen. Het schilderwerk werd weer uitgevoerd in de oorspronkelijke kleuren.

IMG_0039.jpeg

In het voorjaar van 2002 is een grote onderhoudsbeurt uitgevoerd. Alle door houtrot aangetaste roeden van de ramen van de kerk zijn vervangen en de kozijnen zijn waar nodig gerepareerd. De ramen zijn voorzien van dubbel glas en er zijn extra uitzetramen aangebracht voor een betere ventilatie. Alle ramen zijn opnieuw geschilderd en al het pleisterwerk in de kerk is opnieuw gesausd. Ook vond toen een restauratie van het orgel plaats en werd de orgelkas in de huidige mahoniehouten kleur geschilderd.

In 2017 werd de toren uitgebreid gerestaureerd, met financiële steun van de overheid, de kerk en vele donateurs. 

De rieten stoelen die in 1970 de oude houten kerkbanken hadden vervangen, werden na jarenlang gebruik op hun beurt in 2019 vervangen door een nieuw type houten stoel, die makkelijker verplaatsbaar, snel te koppelen en bovendien stapelbaar is. Hierdoor is de indeling van de kerkzaal eenvoudiger te wijzigen.

herberg ingang.jpg

In maart 2020 werd de nieuwe aanbouw aan de kerk, De Herberg, in gebruik genomen. Deze bevat verschillende ruimten en faciliteiten voor activiteiten van de kerkelijke gemeente en voor verhuur.
Via twee toegangsdeuren is De Herberg verbonden met de Oude Kerk.

Voor meer informatie over het interieur van de kerk, zie de folder Rondgang door de kerk

Voor informatie over de kerkelijke gemeente van de Oude Kerk en haar activiteiten,
zie: Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk Zoetermeer

Stichting Oude Kerk Zoetermeer

Privacyverklaring

Volg ons ook op Facebook:
Wilt u op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Schrijf u dan in op onze Nieuwsbrief.

Inschrijven